کلمه کلیدی: نامه سه وزیر کابینه به روحانی و جهانگیری
    • دولت

    نامه سه وزیر کابینه به روحانی و جهانگیری

    وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال نامه‌ای از سوی سه وزیر کابینه به رئیس جمهور و معاون اول خبر داد و گفت: در جلسه آتی شورای پول و اعتبار، موضوع سرمایه در گردش تعیین تکلیف خواهد شد.