کلمه کلیدی: نامه به رئیس‌جمهور برای توقف پرداخت نقدی سود سهام عدالت