کلمه کلیدی: می‌خواستند لوله‌های نفت و گاز عسلویه را منفجر کنند