کلمه کلیدی: موضع کشورها درباره آرامکو سکوت است
  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

    موضع کشورها درباره آرامکو سکوت است

    یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن ۲۱ اجازه ورود به جنگی را نمی‌دهد که نتایج آن غیر قابل پیش بینی است.