کلمه کلیدی: موشک خلیج فارس
  • سردار سلامی:

    فناوری موشک «خلیج فارس» بالستیک فوق مدرن است

    جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دستاوردهای رزمایش پیامبراعظم9 گفت: تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که محاسبات دشمنان را نسبت به واقعیت‌های به وجود آمده در قدرت دفاعی‌مان دقیق کنیم تا آنان دچار خطای در برآورد نشوند.