کلمه کلیدی: موزه ابن سینای همدان
  • چهره واقعی ابوعلی سینا (عکس)

    اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین تصویر از چهره ابوعلی سینا با طرحی از استاد ابوالحسن صدیقی در موزه ابن سینای همدان در معرض نمایش است.