کلمه کلیدی: مهندسی آب
  • جام‌جم در گفت‌وگو با اقلیم‌شناسان، پاسخ این سوال را بررسی می‌کند

    مدیریت خشکسالی با مهندسی آب‌وهوا شدنی است؟

    افزایش جمعیت زمین در نتیجه پیشرفت‌های پزشکی در کنار توسعه صنعت و کشاورزی در 200 سال اخیر به‌طور تصاعدی سبب افزایش تقاضای جهانی آب شیرین و سالم شده است. از آنجا که مقادیر آب شیرین بسیار محدود است، این مساله چالش بزرگی است که به افزایش تقاضای آب آشامیدنی و آب مناسب برای کشاورزی منجر شده است.

  • مهندسی آب، راهکار برون‌رفت از بحران کم‌آبی

    کشور ما در منطقه‌ای گرم و خشک واقع شده و در سال‌های اخیر، بجز مناطق شمالی کشور در نواحی دیگر با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه بوده‌ایم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از راهکارهای علمی تنها راه برون‌رفت از این بحران است.