کلمه کلیدی: مهلت زندگی به 7 اعدامی به حرمت محرم
  • مهلت زندگی به 7 اعدامی به حرمت محرم

    هفت قاتل که با تائید حکم اعدامشان در یک قدمی چوبه دار قرار داشتند به حرمت ماه محرم توانستند از اولیای‌دم مهلت بگیرند. محکومان به مرگ در مدت مهلت باید رضایت اولیای‌دم را کسب کنند تا دوباره پای چوبه دار نروند.