کلمه کلیدی: مهار دیابت با سلاح فنـاوری
    • دانش

    جام‌جم از تلاش پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در تنظیم انسولین خون گزارش می‌دهد

    مهار دیابت با سلاح فنـاوری

    اهمیت هورمون انسولین در خون بر کسی پوشیده نیست. می‌دانید کسانی که مبتلا به بیماری دیابت هستند، به تزریق مداوم انسولین در خون نیاز دارند. اما موضوع بسیار مهم این است که هم کمبود انسولین و هم وجود انسولین بیشتر از میزان مجاز در خون برای بدن دردسرساز و خطرناک است.