کلمه کلیدی: مهاجران افغانی
  • مجلس

  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

  تهران می‌تواند چشم خود را بر مواد مخدر ببندد

  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه جهانی سود خدماتی که ایران به مهاجرین افغانستانی‌ را با افتخار می‌دهیم می‌برد گفت: اگر چشم خود را به روی حجم مهاجرین خواستار حضور در اروپا و مواد مخدر ارسالی به آنجا ببندیم هزینه‌ها را آنها باید بدهند.

 • مهاجرت افغان‌ها برای همسایه دردسرساز شد

  سرنوشت خاکستری اتباع خارجی در مشهد

  مهمان‌نوازی مشهدی‌ها، افغان‌ها را بیش از 30 سال در این شهر نمک گیر کرده و بسیاری از مهاجران بی‌سرپناه در همین شهر صاحب فرزند و زندگی شده‌اند طوری که به اذعان کارشناسان این اتباع خارجی با سرنوشت خاکستری خود، تبعات و پیامدهای مثبت و منفی برای شهروندان ایرانی به دنبال داشته‌اند.