کلمه کلیدی: منطقه مری
  • تشدید اختلافات در درون طالبان

    منطقه مری در شمال اسلام‌آباد می‌رفت تا به منطقه‌ای تاریخ‌ساز در روابط افغانستان و پاکستان تبدیل شود؛ منطقه‌ای که حدود یک ماه پیش میزبان اولین دور مذاکرات رسمی مقامات دولت افغانستان با نیروهای طالبان بود.