کلمه کلیدی: منطقه حفاظت شده بیستون
  • آتش به جان بیستون افتاد +عکس

    تلفات محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمانشاه امسال خیلی کمتر از سال گذشته بود، اما از 23 مرداد آتش به جان بیستون افتاده و تاکنون بیش از 100 هکتار از آن را دود کرده است.