کلمه کلیدی: منابع آب زیرزمینی
 • قنات‌های زندگی بخش، زندگی می‌گیرند

  با آن که درگذشته‌ای نه چندان دور قنات‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب در مناطق گرم و خشک کشور، منشأ زندگی‌بخش به حساب می‌آمد، اما خشکسالی درکنار استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث بلااستفاده شدن و در نتیجه حادثه‌خیز شدن قنات‌ها شده است.

 • ذخایر استراتژیک آب به مرز هشدار رسید

  نشست زمین در 5 استان ایران

  معاون وزیر نیرو با اعلام ثبت فرونشست زمین در خراسان رضوی، فارس، کرمان، همدان و جنوب تهران گفت: خطر شکست خاک و فرونشست در تمامی دشت های کشور وجود دارد.

 • ایجاد 11 کمیته تخصصی استاندارد آب

  طرح نجات منابع آب زیرزمینی کلید خورد

  مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی آب و آبفای وزارت نیرو از اختصاص 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در بودجه 94 خبر داد.

 • سبزی گلستان، رنگ زرد به خود می گیرد

  آمارهای ارایه شده از بعضی منابع استانی نشان می دهد، وضعیت منابع آبی در گلستان بر وفق مراد نیست و با توجه به این که کشاورزی به عنوان محور اول توسعه استان است باید اقداماتی اساسی در این خصوص انجام داد.

  • دانش

  دشت تهران هر روز یک میلی‌متر فرو می‌رود

  ثبت شدیدترین «زلزله خاموش» جهان در جنوب پایتخت

  مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی با اشاره به این که 300 دشت اصلی کشور در معرض فرونشست هستند از ثبت رکورد بیشترین نرخ فرو نشست درجهان به میزان 36 سانتی‌متر در دشت تهران خبر داد.