کلمه کلیدی: ممنوعیت خروج گندم از کرمان
  • ممنوعیت خروج گندم از کرمان

    دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمان گفت: مصوب کردیم گندم استان خارج نشود و خروج تنها با هماهنگی شرکت غله استان و جهاد‌های کشاورزی شمال و جنوب استان صورت می‌گیرد.