کلمه کلیدی: ممنوعیت جابجایی کالاهایی که جنبه تجاری دارند از مرز مهران