کلمه کلیدی: ملی گرایی
 • ملی‌گرایی افراطی پشت دیوارهای برلین

  15 سال پیش، فرانسه شاهد بسیج مردمی برای مقابله با ملی‌گرایان افراطی بود و امروز رهبران سیاسی و نخبگان فرهنگی سرزمین گل‌ها، بار دیگر مردم را به مقابله با موج ملی‌گرایی افراطی دعوت کرده‌اند. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2002 توسط رهبران و نخبگان فرانسه، رویدادی تاریخی برای طرفداران دموکراسی خوانده شد، امروز همان رهبران با چالشی روبه‌رو شدند که باید صفت دیگری برای توصیفش بیابند؛ همان رهبرانی که از اندیشه‌های لوپن با عنوان بازگشت فاشیست به اروپا یاد می‌کردند.

 • بررسی وضعیت موجود حمایت رسانه ها از تولیدات ملی

  ضعف قوانین رسانه ای برای محقق شدن ملی گرایی مصرفی

  مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی «نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی» که توسط اندیشکده افرا تهیه وتنظیم شده است به ضعف قوانین رسانه ای و نهادینه شدن مصرف‌ گرایی در مردم می پردازد.

 • ترامپ و ملی‌گرایی

  ورود دونالد جان ترامپ به کاخ سفید دگرگونی وسیع توصیفی و توجیهی قابل انتظاری را در قلمرو سیاست خارجی آمریکا در بطن تداوم مشروعیت اصول بنیادین حیات‌بخش رفتارهای بین‌المللی واشنگتن به صحنه آورد.

 • ترامپ و ملی گرایی افراطی

  از صلح وستفالیای 1648 به بعد که به مرور حق حاکمیت مطلق کشورها شکل گرفت، نظم بین‌المللی حاصل از آن با وقوع جنگ‌های بزرگ و کوچک در چهار قرن گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشت و نهایتاً پس از دو جنگ جهانی خونبار اول و دوم، کشورها به این نتیجه رسیدند که با رها کردن ناسیونالیسم افراطی و حرکت به نفع فعالیت‌های چندجانبه و روند جهانی شدن، حق حاکمیت مطلق را دچار فرسایش کنند تا بشر از صلح و آرامش بیشتری برخوردار باشد.