کلمه کلیدی: ملت ایران، قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت
    • دولت

    رئیس جمهور با دعوت از مردم برای حضور در مراسم روز قدس:

    ملت ایران، قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت

    رئیس جمهور، مردم را برای حضور گسترده در مراسم روز قدس فرا خواند و با بیان اینکه ملت ایران، قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت و در برابر ستمگران سکوت نمی کند ، تصریح کرد: ملت ایران امسال نیز با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس، ندای حمایت از مظلومان تاریخ بویژه مردم فلسطین سر خواهند داد و اعلام می‌کنند که تا رسیدن به پیروزی، در برابر ظالمان می‌ایستند.