کلمه کلیدی: ملانصرالدین
  • در یک محفل طنز با مدیریت «ملانصرالدینِ گل آقا» بررسی شد

    خانم ها در طنز استعداد دارند یا ندارند؟

    تازه‌ترین گردهمایی طنزپردازان با عنوان «محفل طنز» برگزار شد، محفلی با مدیریت ابوالفضل زرویی نصرآباد طنزپرداز پیشکسوت که بسیاری او را با نام مستعار ملانصرالدین ِ مجله گل آقا می شناسند. او در این محفل بر ضرورت توجه بیشتر به خانم های طنزپرداز تاکید کرد.

  • ازبک ها می‌خواهند ملانصر الدین را از ایران بدزدند؟

    در حالی که تا کمتر از یک ماه دیگر دانش پخت نان لواش به کام ارمنستان و روسری ابریشمی آذری به نام کشور آذربایجان در فهرست یونسکو به ثبت خواهد رسید، ازبکستان هم با پرونده جهانی «شوخ طبعی» ظاهراً قرار است «ملانصرالدین» را از آن خود کند.