کلمه کلیدی: معون ریس جمهور
  • معاون رئیس جمهور خبر داد:

    20 میلیون گردشگر در راه ایران

    نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سفرای تعدادی از کشورهای عضو مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی در تبریز آغاز شد.