کلمه کلیدی: معافیت ۳۴۷۹ کالا در گمرک از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز