کلمه کلیدی: معافیت سامان قدوس از سربازی/ مشکل خدمت جوانان والیبالیست حل می‌شود