کلمه کلیدی: مصطفی ملکوتیان
 • اقتدار انتخاباتی

  شرکت در انتخابات هرچه بیشتر باشد بیشتر باعث افزایش اقتدار جهانی و منطقه‌ای یک نظام می‌شود.

 • رمز پایداری انقلاب

  تاریخ جهان گویای وقوع پیاپی انقلاب در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون است اما همه انقلاب‌ها نمی‌توانند بعد از کسب پیروزی اقتدار خود را تحکیم و به نتایج دلخواه که عبارت است از دستیابی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی، برسند.

 • پیشرفت سریع‌تر علمی با تفکر انقلابی

  انقلاب‌ها برای ایجاد تحول و تغییر به وقوع می‌پیوندند. چه تغییرات سیاسی، اجتماعی، ‌اقتصادی، ‌علمی و فناوری در داخل و چه تغییر در نظم ناعادلانه جهانی و قطب‌بندی‌های بین‌المللی.

 • مردمی‌ترین انقلاب دنیای معاصر

  انقلاب اسلامی ایران مردمی‌ترین انقلاب دنیای معاصر است. حضور گسترده مردمی نه‌تنها در روزهای حماسه‌ساز انقلاب، رژیم مستبد و وابسته پهلوی را سرنگون ساخت، بلکه انقلاب با حمایت مردمی توانست به سرعت، با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید (با رای بیش از 98 درصد) نظام نوین جمهوری اسلامی را بنیاد گذارد.

 • برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح یکشنبه

  ریشه‌های اقتصادی «داعش»

  روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله ریشه‌های اقتصادی «داعش»، اسرائیل در نبردهای بعدی دود می‌شود، همدستی اوباما با داعش، قفل مبارزه با فساد چگونه باز می‌شود؟ و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

  • سياسي

  برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

  پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای

  روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار، پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.