کلمه کلیدی: مصدومیت ۱۱۲ نفر در چهارشنبه سوری
  • مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی خبر داد

    مصدومیت ۱۱۲ نفر در چهارشنبه سوری

    مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی با اشاره به مصدومیت ۱۱۲ نفر در چهارشنبه پایانی سال گفت: از این تعداد ۱۱ نفر عابر و تماشاگر بودند.