کلمه کلیدی: مشی رفتاری پیامبر با جوانان الگوی مسئولین عصر حاضر باشد
  • حجت الاسلام بهاری:

    مشی رفتاری پیامبر با جوانان الگوی مسئولین عصر حاضر باشد

    کارشناس دینی و استاد حوزه گفت: تنبیه و تهدید از جمله مواردی است که منجر به دلزدگی، واکنش و دوری جوان می شود لذا یکی از مهمترین ابعاد رفتاری پیامبر اسلام را باید در رفتارهای ایشان با جوانان مورد توجه قرار داد و مشی رفتاری پیامبر با جوانان باید الگوی مسئولین عصر حاضر باشد.