کلمه کلیدی: مشکلات کردوان؛ تنها روستای عبابافی ایران
  • گزارش جام‌جم از روستای کردوان بوشهر که بزرگ‌ترین تولید و صادرکننده عبا در کشور است

    مشکلات کردوان؛ تنها روستای عبابافی ایران

    مرغوب‌ترین عبای ایران، این روزها بازار فروش خوبی ندارد؛ عبایی که روزگاری چشم شیخ‌نشین‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس را به خود خیره کرده بود، اما چند سالی است دیگر رونق سابق را ندارد. هرچند عبابافان کردوانی به دنبال حفظ قدمت 350 ساله این صنعت در استان هستند.