کلمه کلیدی: مشکلات مالیاتی سینماداران
  • وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی:

    به آینده سینمای ایران امیدوارم

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: برغم مشکلات موجود سینما، به آینده این هنر امیدواریم و با همکاری اهالی سینما معضلات پیش رو دراین عرصه برداشته می شود و افق های روشنی در این عرصه رقم خواهد خورد.