کلمه کلیدی: مشمولان غایب اجازه کار ندارند
  • جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی:

    مشمولان غایب اجازه کار ندارند

    جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف نکنند، امکان اشتغال به کار را ندارند.