کلمه کلیدی: مشمولان دیپلم و زیردیپلم
  • جامعه

  سازمان وظیفه عمومی ناجا فراخوان داد:

  مشمولان دیپلم و زیردیپلم آماده سربازی

  سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه 1395 را به خدمت سربازی فراخواند.

  • جامعه

  سازمان وظیفه عمومی فراخوان داد:

  مشمولان دیپلم و زیردیپلم آماده سربازی

  سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت را به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 1394 به خدمت سربازی فراخواند.