کلمه کلیدی: مشاهده 3 قلاده یوزپلنگ ایرانی در استان سمنان