کلمه کلیدی: مسمومیت 65 نفر در عروسی
    • حوادث

    مسمومیت 65 نفر در عروسی

    مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مسمومیت، 65 نفر از مهمانان یک مراسم عروسی را در شهرستان مریوان راهی بیمارستان کرد.