کلمه کلیدی: مسمومیت ۸۳ نفر بر اثر آلودگی آب در کردستان
  • مسمومیت ۸۳ نفر بر اثر آلودگی آب در کردستان

    رئیس شبکه بهداشت شهرستان بانه با اشاره به مسمومیت ۸۳ نفر بر اثرمصرف آب آلوده گفت:از این تعداد ۲۸ نفر در روستای سبدلوی شهرستان بانه و ۵۵ نفر از اهالی روستای زاغه دیواندره راهی بیمارستان شدند.