کلمه کلیدی: مسمومیت ۱۴۸ کردستانی بر اثر مصرف قارچ‌های سمی
    • حوادث

    از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داده است

    مسمومیت ۱۴۸ کردستانی بر اثر مصرف قارچ‌های سمی

    معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۸ نفر در اثر مصرف قارچ‌های سمی در استان کردستان مسموم شده‌اند. این مسمومیت منجر به فوت یک نفر هم شده است.