کلمه کلیدی: مسمومیت ۱۲ نفر در کرج ؛ 3 نفر فوت شدند