کلمه کلیدی: مسمومیت سریالی زنان
    • حوادث

    9 ‌زن و کودک پس از مصرف این شربت در بیمارستان بستری شدند

    پلیس در تعقیب عامل توزیع شربت مسموم در دهدشت

    مرد ناشناس با توزیع شربت مسموم به ماده مخدر، 9 زن و کودک را مسموم و روانه بیمارستان کرد. متهم در حالی تحت تعقیب قرار گرفته که دو نفر از قربانیان به علت شدت مسمومیت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.