کلمه کلیدی: مسمومیت با گاز کلر
  • مسمومیت ۱۰ دختر با گاز کلر در قم

    سخنگوی اورژانس قم گفت: مسمومیت با گاز کلر در یکی از استخرهای قم، ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت که هشت نفر از آنها توسط اورژانس ۱۱۵ قم به بیمارستان منتقل شدند.

  • مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران خبر داد:

    مسمومیت 8 شناگر در استخر

    مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفت: به دلیل مسمومیت گاز کلر در استخری در بزرگراه نواب، هشت شناگر این استخر روانه بیمارستان لقمان حکیم شدند.