کلمه کلیدی: مسجد شیخ لطف الله
  • رنگ، هنر، نور، اعجاز و... همه یکجا در مسجد زیبای میدان نقش جهان اصفهان

    سرّ دلبری «شیخ‌لطف‌ا...»

    سفر به اصفهان برای من همیشه مانند سفر به یک تابلوی نقاشی با منظره‌ای رویایی و سحرانگیز بوده است. خاطره زنده‌رود پرآب و هیاهوی مردم در چهارباغ افسانه‌ای تا قدم زدن در نقش جهان همچون خوابی است که بیداری نمی‌طلبد.

  • گردشگری به وسعت ایران

    شگفتی های یک سرزمین + عکس

    گستره ایران زمین پر از نشانه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی جذابی است که هر کدام به تنهایی می تواند هوش از سر بیننده ببرد. فقط کافی است از هر استان تنها یک نمونه از دیدنی هایش را بشناسید.