کلمه کلیدی: مرگ 4 نفر در تصادف محور قصرشیرین و سرپل‌ذهاب