کلمه کلیدی: مرگ خاموش پدر و پسر در خلخال
  • مرگ خاموش پدر و پسر در خلخال

    مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال گفت: مرگ خاموش با گاز مونو اکسید کربن جان پدر و فرزند را گرفت و مادر نیز در کمای کامل است.