کلمه کلیدی: مردود شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد خودورها در تست معاینه فنی
    • تهران

    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران عنوان کرد

    مردود شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد خودورها در تست معاینه فنی

    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، مردود می‌شوند گفت: خودروهایی که پلاک دولتی در اختیار دارند، باید در موقع مقرر برگه معاینه فنی را از مراکز معاینه فنی دریافت کنند.