کلمه کلیدی: مردمی‌ترین انقلاب دنیای معاصر
  • مردمی‌ترین انقلاب دنیای معاصر

    انقلاب اسلامی ایران مردمی‌ترین انقلاب دنیای معاصر است. حضور گسترده مردمی نه‌تنها در روزهای حماسه‌ساز انقلاب، رژیم مستبد و وابسته پهلوی را سرنگون ساخت، بلکه انقلاب با حمایت مردمی توانست به سرعت، با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید (با رای بیش از 98 درصد) نظام نوین جمهوری اسلامی را بنیاد گذارد.