کلمه کلیدی: مرد گمشده را شناسایی کنید
  • مرد گمشده را شناسایی کنید +عکس

    پلیس با انتشار تصویر مردی ۵۷ ساله که مفقود شده از شهروندان خواست اگر اطلاعی از وی دارند به اداره یازدهم پلیس آگاهی خبر دهند.