کلمه کلیدی: مراکز علمی
  • معاون آموزش وزارت علوم اعلام کرد:

    ابلاغ ممنوعیت پذیرش در واحدهای علمی کاربردی دستگاه های اجرایی

    معاون آموزش وزارت علوم گفت: پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی وابسته به دولت براساس بخشنامه رئیس جمهور ممنوع است و وزارت علوم نیز آن را هم ابلاغ کرده و اجرا می کند.

  • پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علمی - کاربردی دولتی ممنوع شد

    دو راهی علمی - کاربردی

    شاید از معدود دفعاتی باشد که به خواست رئیس دولت، ترکیب آموزش عالی کشور کمی دستکاری می‌شود؛ این بار حسن روحانی خواست و شد، شورای عالی اداری هم مصوبه داد و محکم‌کاری کرد. روی سخن مصوبه این شورا با بخشی از مراکز علمی کاربردی است،‌ آن تعدادشان که دستگاه‌های اجرایی تاسیس‌شان کرده‌اند، در واقع مراکز علمی کاربردی دولتی.