کلمه کلیدی: مراکز اهدای خون در ماه رمضان
    • تهران

    توصیه به روزه داران تهرانی

    ساعت فعالیت مراکز اهدای خون اعلام شد

    مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره به ساعت فعالیت مراکز اهدای خون در ماه رمضان از افتتاح دو مرکز جدید اهدای خون در مناطق ۴ و ۵ پایتخت خبر داد.