کلمه کلیدی: مذاکرات با عراق برای حصول تفاهم جهت اخذ ریال به جای دلار در مراحل نهایی