کلمه کلیدی: مدارس خشتی
  • نگران‌کننده مثل 1350 کلاس درس خشتی و گلی

    حادثه خبر نمی‌کند‌، معلوم نیست کی از راه می‌رسد و چند قربانی می‌گیرد‌، برای همین است که اسمش حادثه است. بعضی حوادث اما قابل پیش‌بینی‌اند مثل آوار شدن مدارس فرسوده کشور و بند نشدن اندام سست یکی از آنها روی اسکلت نامطمئنش‌؛ کی و کجا را هیچ‌کس نمی‌داند، ولی حادثه‌ساز شدن مدارس فرسوده حتمی است‌؛ این را خیلی‌ها از قبل پیش‌بینی کرده‌اند.