کلمه کلیدی: محمد عجم
    • سياسي

    کارشناس خلیج فارس و جهان عرب در گفت و گو با جام جم آنلاین:

    نام خلیج فارس، میراث معنوی است / ثبت خلیج فارس در 5 اثر یونسکو

    متخصص خلیج فارس و جهان عرب، درباره نام خلیج فارس ابراز داشت: نام خلیج فارس به عنوان میراث معنوی مطرح است زیراکه این نام در نقشه ها و کتب بسیار ارزشمند که به عنوان میراث معنوی ثبت شده اند، نوشته شده است. حداقل از میراث معنوی در یونسکو، 5 کتاب ثبت شده از مصر، ایران و جهان عرب داریم که در آن نام خلیج فارس وجود دارد.