کلمه کلیدی: محصولات کشاورزی آب
  • مزارع شمال دوباره داغدار می شود

    سرنوشت شوم پنبه درانتظار برنج + عکس

    چند سال است مزارع شمال ایران در سوگ از دست دان طلای سفید نشسته و اکنون محققان نگران آن هستند که برنج نیز به سرنوشت شوم پنبه دچار شود.