کلمه کلیدی: محاکمه مفسدان اقتصادی
  • دادستان کل کشور:

    مشکلات اقتصادی نتیجه سوء مدیریت است

    دادستان کل کشور با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با فساد اقتصادی اظهار کرد: در این خصوص مهره کوچک یا بزرگ برای قوه قضائیه معنا ندارد و این مهره‌ها یا تحت تعقیب هستند یا بازداشت شدند، اما نمی‌توان تمام مسائل را رسانه ای کرد.