کلمه کلیدی: مجمع‌الجزایر شوراها
  • آسیب‌شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفت‌وگو با دکتر عماد افروغ

    مجمع‌الجزایر شوراها

    با برگزاری پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ اعضای منتخب منتظرند تا در مرداد،‌ کارشان را آغاز کنند. جلسات اعضا از همین حالا آغاز شده و در تهران نیز کمیسیون‌های مختلف براساس نیازهای شهری مشخص شده‌اند.