کلمه کلیدی: مجری نمونه کشوری مدیریت منابع جنگلی
  • گفت‌وگو با منوچهر خوشیار، مجری نمونه مدیریت منابع جنگلی

    در طبیعت نگردم، دیوانه می‌شوم

    در سی و یکمین دوره معرفی نمونه‌های ملی و اولین جشنواره ملی بخش کشاورزی، منوچهر خوشیار به عنوان مجری نمونه کشوری مدیریت منابع جنگلی از استان لرستان انتخاب شد.